Bästa Mohammad (Mohamad) Hassan och Ulrik Wärnsberg, 


Vi träffades 2013-11-12 enligt bilaga 1. /We met on November 12, 2013 according to attachment 1.


Jag besvarade inte alla Era frågor då, / I did not answer all your questions then


men har ett delbetänkande nu på: /but I have a partial explanation now on:


http://roshanstedainternationalschooljobapplication.com


Ni finner mer information där/You will find detailed information here.


Jag antar att det är en vanlig situation, men detaljer kan vara av värde även för andra./

I guess that it is quite the usual situation but details may be beneficial to others.


Möjligen kan ni reflekter över detta när ni sitter I salen nämnd efter Anita Gradin./Perhaps you may think about it when you sit in that room named for Anita Gradin.


There may be something related to consolidate functioning of mutual solidarity and the like./Min svenska räcker inte....


Med vänlig hälsning/Yours sincerely,


Roshan Golmohammadi

December 4, 2014